BEMUTATKOZÁS

A SORSFONÓ ÖNISMERETI EGYESÜLET, 2004 óta működik Békéscsabán, 2008. óta bejegyzett közhasznú szervezet.

Célja: A működési területén élők önismeretének, életvezetési tudatosságának fejlesztése, szükséges eszközök tanítása. Munkánkat az oktatási-, szociális- és egészségügyi intézményeket kiegészítve, velük együttműködve, az általuk le nem fedett hiányterületeken végezzük. A serdülő korútól az idősig kívánjuk megszólítani a régió lakosságát, olyan pszichésen egészséges embereket, akik életminőségük javítását tűzték ki célul.

Tevékenysége nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Egyesületünk munkáját 3 közösség-és értékteremtő műhelyben végzi. A szolgáltatások jellegének, és a célcsoport igényeinek megfelelően különböző helyszíneken zajlik. Évente több mint 1000 fő vett részt személyesen valamilyen módon rendezvényeinken, vette igénybe szolgáltatásainkat.

FOLYAMATOS PROGRAMOK

A PLAYBACK SZÍNHÁZ módszerrel dolgozó műhelyünkben 2 felnőtt (Sorsfonó, Villanások) és egy diák (Élményszínház) társulatot működtetünk. Az utóbbit a Mi-Értünk Egyesülettel közösen. A munka kiscsoportos tréning és nyilvános fellépések formájában zajlik. Havi rendszeres találkozásaink a Sorfonó Műhelyben nyitottak, ahová bekukkanthat a érdeklődő felnőtt lakosság.

LÉTVÁGY Munkacsoportunk a „Létvágy” a tudatos egészség néven az országban egyedülálló, 3 szintű, elhízás és evészavar egészségfejlesztő programot dolgozott ki a test és a lélek gyógyítóit összehozva. Vezetett önsegítő csoportot dolgoztunk és próbáltunk ki. 2013-tól mentálhigiénés konzultációs lehetőséget biztosítunk a 2-es típusú cukorbetegek számára.

PSZICHODRÁMA műhelyünk kiscsoportban mélyebb önismereti munkára kínál lehetőséget azoknak, akik kiutat keresnek valamilyen megrekedt élethelyzetből. Ebben a csoportban integráltan dolgozunk a túlsúllyal küzdőkkel.

CSALÁDTERÁPIA/CSALÁDKONZULTÁCIÓ/MEDIÁCIÓ szolgáltatást nyújtunk a Kistérségi Humán Szolgáltató Központban, Sarkadon.

HUMÁNERŐFORRÁS:

A taglétszám jelenleg 17-fő a szakmai és operatív munkát 3 fős vezetőség irányítja, mintegy 30 fő végez rendszeresen önkéntes munkát, 12 fő fiatalkorú teljesít közösségi szolgálatot. Az egyesülettel dolgozik pedagógus, mentálhigiénés szakember, családterapeuta, klinikai szakpszichológus, orvos, pszichodráma vezető, szociális munkás, lelkész, ápolónő, mediátor, szociológus, újságíró. A könyvelési feladatot könyvelő iroda látja el.

SZAKMAI PARTNEREK

Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, Békéscsaba

Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet, Békéscsaba

Magyar Pszichiátriai Társaság Evészavar Szekció, Budapest

Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba

SZAKÉRTŐK

dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológus, szupervízor

dr. Túry Ferenc egyetemi professzor, szupervízor

dr. Buki Mária homeopátiás szakorvos és nemzetközileg akkreditált homeopátia oktató

dr. Gyimesi András † (2017) belgyógyász, diabetes és endokrin szakorvos


Rólunk még:

1. Az Egyesület célja:

a) A működési területén élők önismeretének, életvezetési tudatosságának fejlesztése, a sorsáért felelősséget vállaló emberi magatartás népszerűsítése.

b) A testi-, lelki-, szellemi- egészség megtartását segítő légkör megvalósítása.

2. Az Egyesület tevékenységei:

a) A tudatos életvezetéshez, a minőségi emberi kapcsolatok fenntartásához szükséges képességek tanítása, képességfejlesztő technikák, ismeretterjesztő programok segítségével, előadások, kiscsoportos foglalkozások, alkalmi és tartósan működő kisközösségek formájában.

b) Gyermek- és ifjúsági közösségek számára egészségvédő, drogprevenciós programok megvalósítása a rögtönző színház, pszichodráma és más képességfejlesztő technikák, ismeretterjesztő programok segítségével, előadások, kiscsoportos foglalkozások, szabadidős programok, táborok formájában.

c) Hátrányos szociális helyzetben lévők életminőségének javítása, külső, belső erőforrásaik feltárásában, használatában segítségnyújtás.

d) Hátrányos helyzetű településeken lakók életminőségének javítása, külső, belső erőforrásaik feltárásában, használatában segítségnyújtás.

e) A civil, hatósági funkciótól mentes bűnmegelőzés, a bűnelkövetővé, az áldozattá/sértetté válás megelőzése.

f) A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozók önértékelésének, identitástudatának fejlesztése, segítség emberi- és kulturális értékeik tudatosításában, azok meg- és elismertetésében.

g) Különböző életfeladatokkal, problémákkal küzdők számára önsegítő csoportok létrehozása, szakmai támogatása, működtetése.

h) Mentálhigiénés konzultáció, egyéni, párkapcsolati, családkonzultáció, családterápia, segítségnyújtás krízishelyzetekben, személyre szabott módszerekkel, mediáció, konfliktuskezelő, kapcsolattartási, kapcsolatügyeleti szolgáltatás.

i) A társadalmi nemek egyenlőségének elősegítése.

j) Szervezetfejlesztés munkahelyi közösségeknek; közösségépítés, a munkahelyi kapcsolatok harmóniájának megteremtése a hatékony munkavégzés érdekében.

k) A segítő foglalkozásúak kiégést megelőző programjainak szervezése, kivitelezése.

l) Művészeti alkotó tevékenységek népszerűsítése, támogatása, a művészetek érzelem-feldolgozó, önkifejezést segítő, lélekerősítő hatásának tudatosítása, alkalmazása.

m) A „Villanások” Mentális Színház működésének támogatása.

n) Közművelődési, kulturális. hagyományőrző, szabadidős és sport tevékenységek szervezése, vezetése.

o) Az Egyesület munkájában alkalmazott módszerek elterjesztése a közoktatásban, felsőoktatásban, felnőttképzésben.

p) Az Egyesülethez hasonló értékekkel és célokkal rendelkező hazai- és külföldi, szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés.

q) Az Egyesülethez hasonló értékekkel és célokkal rendelkező határon túli magyar közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás együttműködés.

r) Az Egyesület céljainak elérésére előadások, kiállítások, fórumok, konferenciák, fesztiválok szervezése, megvalósítása.

s) Az Egyesület szakmai és célszerinti tevékenységéhez nyomtatott és elektronikus kiadványok szerkesztése, terjesztése.

t) Tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, végzése.

u) Az Egyesület tagjai számára szakmai képzések, tanulmányutak szervezése, azokon való részvétel segítése.

v) Az Egyesület céljai elérése érdekében pályázatok elkészítése.


Ágnes Begin fogalmazta meg hitvallását a segítő szakmának, ami a mai napig erkölcsi és szakmai útmutatás. Szakmai körökben ezt a verset a segítők himnuszaként is számon tartjuk. A Sorsfonó által vezetett szakmai programokon törekszünk a versben megfogalmazottak maradéktalan betartására.


Figyelj és hallgass rám


Ha arra kérlek, hogy hallgass rám

és Te tanácsot adsz

nem teljesíted kérésemet.

Ha arra kérlek, hogy hallgasd meg

érzéseimet, és te elmagyarázod,

miért rossz, hogy így érzek,

akkor rám tiportál.

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg,

és te úgy érzed, hogy valamit tenned kell,

hogy problémám megoldódjon,

bocsáss meg, de én úgy érzem, hogy

te süket vagy.

Nem kértem mást, csak, hogy figyelj

és hallgass rám.

Nem kértem, hogy tanácsolj,

sem hogy tegyél,

nem kértem mást, csak hogy

meghallgass.

Nem vagyok tehetetlen,

csak gyönge és elesett.

Amikor teszel valamit helyettem,

amit nekem kellene tenni,

csak alátámasztod félelmemet és

gyöngeségemet.

De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek,

még ha ez az érzés számodra érthetetlen is,

lehetővé teszed, hogy megvizsgáljam

és értelmet adjak az érthetetlennek.

Ha ez megtörténik, a válasz világossá válik,

és tanácsra nincs szükség.

Talán azért használ sok embernek az imádság,

mert Isten nem ad tanácsot, sem megoldást,

figyel és meghallgat, a többit ránk bízza.

Tehát te is, arra kérlek, figyelj és hallgass rám.

Ha szólni akarsz, várj egy ideig,

és akkor én is tudok rád figyelni.